Agenda en schoolvakanties

Vakanties schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie 20 oktober t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie 22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie 16 februari t/m 24 februari 2019
Goede Vrijdag 19 april 2019
Pasen maandag 22 april 2019
Koningsdag 27 april 2019
Meivakantie 20 april t/m 4 mei 2019
Hemelvaart 30 mei plus 31 mei 2019
Pinksteren maandag 10 juni 2019 (2de Pinksterdag)
Zomervakantie 13 juli t/m 25 augustus 2019

Adviesdata voor schoolvakanties volgende jaren kunt u vinden op
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties of via http://www.schoolvakanties-nederland.nl

AGENDA SCHOOLJAAR 2018-2019
4 september 2018 Directieoverleg kort (di 8.30 - 10.00)
10 september 2018 RvT (maandag)
12 september 2018 Directieoverleg (di/woe 8.30 - 12.00)
19 september 2018 Kwaliteitskring IB (woe 08.30-12.30)
25 september 2018 Kwaliteitskring TACO (na schooltijd)
25 september 2018 GMR
26 september 2018 RVT/GMR (woensdag)
26 september 2018 BHV-trainingen (herh) 15.00-18.30
26 september 2018 BZT (ovb)
26 september 2018 Vertrouwenspersoon (Wynroas)
27 september 2018 Kwaliteitskring ICT (14.30-16.30)
2 oktober 2018 Directieoverleg kort (di 8.30 - 10.00)
2 oktober 2018 Directies Intervisie (di 8.30 – 10.00)
2 oktober 2018 Ledenraad
9 oktober 2018 Directieoverleg (di/woe 8.30 - 12.00, gez. Tdiel=dins)
16 oktober 2018 Kwaliteitskring 1 & 2 (14.30- 16.30 uur) Locatie de Tarissing
17 oktober 2018 Kwaliteitskring IB (woe 08.30-12.30)
18 oktober 2018 BHV-trainingen (herh) 15.00-18.30
29 oktober 2018 RvT
31 oktober 2018 BZT (ovb)
6 november 2018 GMR
7 november 2018 RVT/GMR (woensdag)
7 november 2018 VVE middag IB-ers, directie en onderbouwleerkrachten
13 november 2018 Ledenraad
13 november 2018 Directieoverleg (di/woe 8.30 - 12.00)
13 november 2018 Kwaliteitskring ICT (14.30-16.30)
14 november 2018 BZT (ovb)
27 november 2018 Directieoverleg kort (di 8.30 - 10.00)
22 november 2018 BHV-trainingen (herh) 15.00-18.30
29 november 2018 Kwal. Kring (hoog) begaafde leerlingen)(studiedag)
10 december 2018 RvT
12 december 2018 Directieoverleg (di/woe 8.30 - 12.00)
12 december 2018 Kwaliteitskring IB (woe 08.30-12.30)
12 december 2018 Krystferdivedaasje (woensdagmiddag) Tarissing
8 januari 2019 Directieoverleg (di/woe 8.30 - 12.00, Tdiel=dins)
15 januari 2019 GMR
15 januari 2019 Directieoverleg kort (di 8.30 - 10.00)
15 januari 2019 Directies Intervisie (di 8.30 – 10.00)
15 januari 2019 Kwaliteitskring IB (di 15.00-17.00) (gez)
15 januari 2019 Ledenraad (thema)
17 januari 2019 Kwaliteitskring 1 & 2 (14.30- 16.30 uur) BB)
5 februari 2019 Kwaliteitskring TACO (na schooltijd)
6 februari 2019 Directieoverleg (di/woe 8.30 - 12.00)
6 februari 2019 Kwaliteitskring IB (woe 08.30-12.30)
11 februari 2019 BHV-trainingen (herh) 15.00-18.30
13 februari 2019 BZT (ovb)
18 februari 2019 RvT (Zonder directeur-bestuurder)
26 februari 2019 GMR
26 februari 2019 Kwal. Kring (hoog) begaafde leerlingen)(studiedag)
27 februari 2019 Kwaliteitskring ICT (14.30-16.30) (gez)
5 maart 2019 Directieoverleg kort (di 8.30 - 10.00)
5 maart 2019 Directies Intervisie (di 8.30 – 10.00) Locatie: Lichtbron
12 maartt 2019 Directieoverleg (di 8.30 - 12.00) (gez)
20 maart 2019 BZT (ovb)
28 maart 2019 Kwaliteitskring 1 & 2 (14.30- 16.30 uur) (Oanrin)
1 april 2019 Kwaliteitskring ICT (14.30-16.30)
11 april 2019 Kwaliteitskring TACO (na schooltijd)
16 april 2019 GMR
17 april 2019 Directieoverleg (woe 8.30 - 12.00)
17 april 2019 Kwaliteitskring IB (woe 08.30-12.30)
13 mei 2019 RvT
14 mei 2019 Directieoverleg kort (di 8.30 - 10.00)
14 mei 2019 Directies Intervisie (di 8.30 – 10.00)
15 mei 2019 Directieoverleg (woe 8.30 - 12.00)
20 mei 2019 Kwaliteitskring 1 & 2 (14.30- 16.30 uur) (Hoekstien)
22 mei 2019 BZT
22 mei 2019 Kwaliteitskring ICT (14.30-16.30) (gez)
23 mei 2019 Kwal. Kring (hoog) begaafde leerlingen)(studiedag)
4 juni 2019 GMR
4 juni 2019 Kwaliteitskring IB (di 15.00-17.00) (gez)
5 juni 2019 RVT/GMR (woensdag)
11 juni 2019 Directieoverleg (di 8.30 - 12.00) (gez)
11 juni 2019 Ledenraad
17 juni 2019 RvT
18 juni 2019 Directieoverleg kort (di 8.30 - 10.00)
3 juli 2019 Kwaliteitskring IB (woe 08.30-12.30)