Modderdag op CBS De Oanrin

De kinderen mochten deze dag lekker vies worden!