Nieuwe directeuren op CBS De Claercamp, CBS De Lichtbron, CBS De Oanrin en de Wynroas

Op 1 februari 2016 is Miranda Renkema gestart als directeur op CBS De Claercamp in Gerkesklooster. Zij was locatieleider/leerkracht op CBS De Merlettes in Kootstertille. Miranda volgt interim directeur Jaap Schadeberg op.

Op CBS De Lichtbron start op 1 maart 2016 Dictus Hoogsteen als nieuwe directeur. Dictus was directeur op CBS De Oanrin. Dictus volgt Linda Waanders op die de Lichtbron de laatste jaren als interim directeur heeft geleid.

In de vacature van directeur voor CBS de Oanrin ( die ontstaan door het vertrek van Dictus Hoogsteen) is benoemd Rianne Zuiderveld. Rianne was leerkracht en bouwcoördinator op CBS Lichtbron.

Ten slotte neemt CBS De Wynroas na vele jaren afscheid van haar directeur Jan Reinsma. Jan gaat met (pré) pensioen. Linda Waanders gaat tijdelijk de functie van directeur van CBS De Wynroas waarnemen als interim directeur.