Wethouder bezoekt internationale vrijwilligers
en leerlingen groep 7/8 van C.B.S de Oanrin te Twijzel

Wethouder Max de Haan van Achtkarspelen bezocht donderdag 3 september een groep internationale jongeren die vrijwillig werken in natuurgebieden van Staatsbosbeheer in Noard Fryslân. Tijdens het project in Achtkarspelen gaan de vrijwilligers vooral aan de slag in de blauwgraslanden van de Mieden. Volgens De Haan levert de groep jongeren een belangrijke bijdrage aan het natuurbehoud. ‘Ze doen uitsluitend werkzaamheden met handgereedschappen en op plekken waar machines niet kunnen komen.’ De groep krijgt hulp van lokale en ervaren vrijwilligers. Samenwerking De vrijwilligers komen uit Turkije, Rusland, Spanje, Japan, Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland. Het project is een samenwerking tussen SIW Internationale Vrijwilligersprojecten en Staatsbosbeheer Noard Fryslân. Ook wordt er samengewerkt met groep 7 en 8 van basisschool De Oanrin uit Twijzel. Met de leerlingen wordt een zandwal aangelegd die als broedwand dient voor de ijsvogel en oeverzwaluw. Vanuit Staatsbosbeheer wordt het project begeleid door boswachters Jakob Hanenburg en Jeffrey Huizenga.