Kerk-school-gezinsdienst CBS De Oanrin

Zondag 19 maart werd in de Gereformeerde Kerk de jaarlijkse kerk- school- gezinsdienst gehouden. Het thema was: vijf plus twee is ontelbaar. Het was een hele fijne dienst o.l.v. ds. Jan Glas en Jelle Dotinga op orgel. Een grote rol was voor de kinderen weggelegd. Zij lazen de gebeden, speelden toneel, zongen en collecteerden voor KIKA. Deze collecte bracht maar liefst 271 euro op.