Bijen, Brimzen en Biodiversiteit

In het kader van 'Leeuwarden Culturele Hoofdstad' heeft Buitenpost het initiatief genomen om een project te lanceren met de titel: 'Bijen, Brimzen en Biodiversiteit' CBS de Lichtbron doet daar volop in mee! Op de foto's de resultaten m.b.t. Biodiversiteit: er is een bloemen-zaadmengsel gestrooid in een speciaal daarvoor aangelegd tuintje (door de gemeente omgeploegd en beschikbaar gesteld!). Verder zijn er bijenhotels opgehangen rond de school. Ook is er een groentetuintje aangelegd, waarin kinderen leren zelf groente te verbouwen. In de groepen is les gegeven over de rol van insecten in samenhang met bloemen en de voedselproductie. Tenslotte zijn er 'kunstwerken' (rond hetzelfde thema) gemaakt die overal in het dorp zijn opgehangen op diverse locaties.