CBS De Lichtbron in beweging

Christelijke basisschool De Lichtbron in Buitenpost heeft de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling doorgemaakt.,,Wij zijn voortdurend bezig de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren.

"En we zitten nog vol plannen. We zijn voortdurend in beweging”, aldus directeur Dictus Hoogsteen van De Lichtbron. Hoogsteen is nu twee jaar werkzaam op de grootste basisschool van Buitenpost. Het onderwijs is de laatste tijd behoorlijk in het nieuws. Er is vooral veel te doen rond de werkdruk en de salarissen van de leerkrachten. ,,Leerkracht zijn is een prachtig beroep”, weet Hoogsteen. ,,Ik heb zelf jaren voor de klas gestaan en met heel veel plezier en liefde dat geweldige vak uitgeoefend.” Tegelijkertijd weet Hoogsteen dat er veel gevraagd wordt van een leerkracht in het basisonderwijs. ,,Het is topsport en je moet bevlogen zijn om dit werk te doen.

Gelukkig hebben we op De Lichtbron een prettig team met enthousiaste mensen die hart voor het kind hebben en die het beste eruit willen halen. Ik durf te stellen dat wij excellente leerkrachten op onze school hebben….” De leerkrachten op De Lichtbron worden regelmatig gescreend op hun didactische en pedagogische vaardigheden waardoor kan worden gewerkt aan verdere professionalisering van de leerkrachten. ,,Dat geeft een kwaliteitsimpuls aan de hele school.” Wat betreft vernieuwingen: op De Lichtbron is er onder andere veel energie en tijd gestoken in het introduceren van tablets in de groepen 4 tot en met 8. Er wordt op de Buitenposter basisschool gewerkt met ‘Snappet’. Dat is een systeem van lesgeven waarbij de instructie op een kwalitatief hoogwaardige manier wordt gegeven door de leerkrachten en waarbij met name de verwerking van de stof - het maken van de opdrachten - aansluitend worden gemaakt op de tablet. De leerkracht beschikt op De Lichtbron over een digitaal systeem waarbij de leerlingen in hun ontwikkeling nauwgezet gevolgd kunnen worden. Elk kind wordt zo gezien op zijn of haar eigen niveau en in de eigen ontwikkelingslijn. ,,We rekenen kinderen niet af op het wel of niet voldoen aan landelijke gemiddelden, maar volgen de persoonlijke ontwikkeling op de voet, aansluitend bij het niveau van het specifieke kind. Dat doet recht aan het passend onderwijs”, zo vertelt directeur Hoogsteen over de werkwijze. ,,De zorg op maat voor onze leerlingen staat hoog in het vaandel. Wij hebben daarin de laatste twee jaar ook veel vernieuwingen doorgevoerd.” Ook bij de kleuters is de school bezig om op deze manier kinderen te volgen. Daarvoor werkt men op De Lichtbron met leerdoelen, waarbij nauwgezet bijgehouden wordt hoe het kind deze doelen haalt. Ook daarin mag verschil zijn, passend bij het denk- en werkniveau van elk kind. Er wordt gewerkt vanuit thema’s, passend bij de actualiteit en bij de belevingswereld van de kinderen. Samen met de medezeggenschapsraad en met onze schoolraad denken we voortdurend na over wat past bij onze school en onze leerling populatie, aldus Hoogsteen. ,,Zo kwam vanuit de schoolraad het idee om te werken vanuit Ouderbetrokkenheid 3.0. We willen ouders stap voor stap meer gaan betrekken bij het onderwijs van hun kinderen. De driehoek Kind-ouders-school is belangrijk. Samen maken we de school!” In Buitenpost zijn naast De Lichtbron nog twee basisscholen. Hoogsteen: ,,Dat is prachtig, want er valt te kiezen. We hebben onderling als directeuren fijne contacten en doen graag samen mee met activiteiten in het dorp. Ook dat vinden we belangrijk. Onze scholen maken duidelijk onderdeel uit van de gemeenschap in Buiten