Sponsorloop de Lichtbron

In de Kinderboekenweek werd er een sponsorloop op de Lichtbron georganiseerd, waaraan alle kinderen deel hebben genomen. De opbrengst (bestemd voor inrichting/op-pimpen van het schoolplein) was giga-groot! (zie foto). Met dank aan de deelnemers en alle hulp-ouders en/of -pakes en beppes!