Feestelijke uitreiking certificaat Leescoördinator

Woensdag 8 april hebben 9 collega’s van de scholen van Noventa CPO het certificaat Leescoördinator in ontvangst genomen. Petra Dijck(Hoekstien) Bea de Boer(de Bernebrege) Ria Acda en Mattie Folkerts (de Wynroas) Alie van der Veen(de Tarissing) Charlotte Hut(de Claercamp) Janny Wiersma en Wietske Verberne(de Reinboge) Hannie Bakker(de Lichtbron) hebben het afgelopen jaar deelgenomen aan de cursus Open Boek van de Bibliotheek. Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten die de taak van leescoördinator binnen hun school op zich nemen. De taak van de leescoördinator is erop gericht samenhang in het leesonderwijs te brengen door de leesbevordering te stimuleren. De slotopdracht van de cursus betrof het schrijven van een plan voor het op een hoger niveau brengen van de leesbevordering op de school.