Onderzoek naar een fusie tussen OBS De Maskelyn en CBS De Saad.

10 december is het draagvlakonderzoek naar een mogelijke fusie van CBS De Saad en IBS De Maskelyn positief afgesloten. Het onderzoek heeft aangetoond dat er in Augustinusga veel draagvlak onder de ouders en overige partijen is om te komen tot een samenwerkingsschool . Ook de gemeente Achtkarspelen ondersteunt dit initiatief. 10 december hebben we samen met Roobol een intentieovereenkomst getekend. In januari starten we met de diverse werkgroepen om het proces verder vorm te geven.