Nieuwe directeur voor CBS De Hoekstien

1 februari 2015 gaat Jan Anne Vrij met pré pensioen. In de afgelopen periode is de benoemings-en adviescommissie druk geweest met de procedure om te komen tot een voordracht voor een nieuwe directeur. Blij zijn we dat we kunnen melden dat dit gelukt is. Wij hebben Hesder Hoekstra uit Kollum kunnen benoemen in deze functie. Hesder is 38 jaar en heeft tot nu toe voornamelijk gewerkt in het speciaal basis en voortgezet speciaal onderwijs. Zeer waarschijnlijk zal Hesder op 1 april (ja echt waar) starten. In een volgende nieuwsbrief zullen we hem vragen zich even nader voor te stellen.