Risico Inventarisatie en Evaluatie (RE&I)

In januari 2015 starten we op alle scholen van Noventa met de periodieke risico inventarisatie en evaluatie. We worden daarbij begeleid door een arbeidsdeskundige van de Arbo- Unie. De arbeidsomstandigheden en de veiligheid op alle scholen worden in kaart gebracht en zullen leiden tot een plan van aanpak. Dit plan van aanpak zal in het voorjaar van 2015 besproken worden op teamniveau en samen met de MR- en van de diverse scholen.