Strategisch beleidsplan 2015-2020

 

In de afgelopen weken hebben we met een voorbereidingsgroep en een lees/commentaargroep hard gewerkt aan het nieuwe strategisch beleidsplan van Noventa. Een nieuw plan passend bij het bestuursakkoord Primair Onderwijs en de nieuwe cao-PO 2014. Op dit moment heeft het 1e concept een inspraakronde gehad op het directeurenoverleg , in het bestuur en werkt de leesgroep aan het bijwerken van het 1e concept. In januari2015 willen we het Strategisch Beleids Plan definitief vaststellen in het bestuur, de GM en de ALV.