Wet Werk en Zekerheid

Vervangt onze school in 2015 een afwezige leerkracht? Of moeten we soms een groep naar huis sturen?

Geachte ouders en verzorgers,

Op 1 juli 2015 wordt een nieuwe wet ‘Werk en zekerheid’ van kracht. In deze wet staat o.a. dat tijdelijke werknemers eerder recht hebben op een vast contract. Op zich positief, want een goed werkgever moet zorgen voor zo veel mogelijk zekerheid voor zijn medewerkers. Voor het basisonderwijs kan die wet echter moeilijke situaties opleveren rond vervanging, bijvoorbeeld bij ziekte van leerkrachten. Het kan zelfs betekenen dat we groepen naar huis moeten sturen. Dit doen we liever niet, want dat komt de kwaliteit van ons onderwijs niet ten goede en voor u kan het organisatorische problemen geven. Daarom vragen we nu uw hulp. Het is belangrijk, dat Tweede Kamerleden ook van u horen dat een deel van de wet (de ‘ketenbepaling’, zie uitleg hieronder) voor problemen gaat zorgen. Ons verzoek is of u bijgaande brief naar de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (e-mail: cie.ocw@tweedekamer.nl) en naar de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (e- mail: cie.szw@tweedekamer.nl) wilt sturen. Via de post is het voor beide commissies postbus 20018, 2500 EA Den Haag. Hebt u contacten met een Kamerlid, dan stellen we het op prijs, dat u ook deze benadert! Wij voeren deze actie samen met alle scholen en schoolbesturen voor Christelijk Primair Onderwijs in de provincie Friesland, maar ook in andere provincies en regio’s zijn dergelijke acties. Hopelijk luisteren de beide Kamercommissies en de Minister naar uw bezwaren en wordt de wet alsnog aangepast.
Graag uw medewerking, waarvoor bij voorbaat onze dank!

Met vriendelijke groet, Harrie Steenstra Algemeen Directeur Noventa

De essentie van de ‘ketenregeling’ Het wetsvoorstel bepaalt dat als een medewerker binnen 6 maanden (nu 3 maanden) met meerdere tijdelijke contracten werkt, er na een periode van 2 jaar (nu 3 jaar) of bij een vierde contract een vast dienstverband volgt. Voor een schoolbestuur is dit financieel onhoudbaar. Schoolbesturen zullen daarom straks invallers die ‘te vaak’ invallen een half jaar niet kunnen inschakelen. Dit betekent dat we minder kunnen werken met “bekende” invallers, geen invallers hebben en de kwaliteit van het invalwerk niet op acceptabel niveau kunnen blijven bieden.

Hieronder de voorbeeldbrieven. Klik op de link om de brief te downloaden.
Voorbeeldbrief Onderwijs Cultuur en Wetenschap (PDF)
Voorbeeldbrief Sociale Zaken en Werkgelegenheid(PDF)