“De Maskelyn“ en CBS “De Saad” in Augustinusga gefuseerd

De school die voorlopig de naam Samenwerkingsschool (SWS) Stynsgea zal dragen is een samenwerkingsschool van de Stichting ROOBOL (Openbaar Onderwijs) en de Stichting Noventa (Chr. Onderwijs). De Stichting Roobol en de Stichting Noventa hebben ook een samenwerkingsschool in het dorp Boelenslaan (De Waldiik). De samenwerkingsschool Stynsgea is een onderdeel van de Stichting Noventa en wordt mede aangestuurd door een federatiebestuur. De school maakt de komende jaren nog gebruik van twee locaties, maar voor de toekomst hopen we op een passend nieuw gebouw.

Hoofdlocatie en onderbouw : W.B. van der Kooiweg 2 9284 TJ Augustinusga 0512-351718
Locatie Bovenbouw W.B. van der Kooiweg 36 9284 TJ Augustinusga 0512 352391
Directeur : Dhr. C van Toorn.