Nieuwe directeur voor CBS de Reinbôge in Twijzelerheide

Nynke de Vries uit Franeker is benoemd per 1 augustus 2017 als nieuwe directeur van CBS De Reinbôge.
Nynke is op dit moment directeur van een basisschool in Exmorra. Zij is een ervaren directeur en we zijn erg blij dat we haar hebben mogen benoemen.
Nynke welkom bij onze club !