Nieuwe directeur voor Dorpsschool De Twa-Ikker

Na een kennismakings-klikgesprek met het team van De Twa-Ikker en daarna met de schoolraad en de medezeggenschapsraad is Gradus Kootstra ( op basis van een positief advies en instemming) per 1 mei 2017 benoemd als directeur van De Twa-Ikker in Augustinusga.
Gradus is op dit moment al directeur van De Merlettes in Kootstertille en wordt dus meerscholen directeur. Zijn taken als leerkracht zal hij stop zetten.
Gradus volgt Cor van Toorn op als directeur. Cor gaat na meer dan 40 mooie onderwijsjaren genieten van zijn pensioen.
School, ouders en wij zijn blij met zijn benoeming en feliciteren Gradus van harte.