Welkom op de website van Noventa

Noventa is een vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Ongeveer 1900 kinderen bezoeken onze 11 scholen in Achtkarspelen. Noventa heeft ruim 180 personeelsleden in dienst. Het verenigingskantoor is gevestigd in Buitenpost. Noventa staat voor het verspreiden van veranderend en vormend onderwijs, waarbij we gaan voor het best haalbare, met als doel toegeruste mensen voor de maatschappij van morgen.

Actueel nieuws

Nieuwsbrief juni 2019

Lees de nieuwsbrief van juni 2019. »

Vakantieregeling 2019-2020

Schema vakantieregeling schooljaar 2019 - 2020

Stand van zaken onderwijshuisvesting Twijzelerheide

Noventa en Roobol hebben, als gezamenlijke basisschoolbestuurders, de gemeente Achtkarspelen laten weten dat zij voor beide basisscholen in Twijzelerheide een passende oplossing willen. De bestuurders willen de mogelijkheid onderzoeken of er voor De Reinbôge en it Twaspan een school onder één dak mogelijk is. Samengaan kan een stap zijn naar een samenwerkingsschool, maar is nu nog niet aan de orde. . »

Functionaris Gegevens bescherming

In het kader van de privacy-wetgeving heeft Noventa een functionaris Gegevens bescherming aangesteld, die belast is met de organisatie van en het toezicht op de privacy richtlijnen en de wettelijke regelgeving binnen onze organisatie. »

Nieuwsbrief juli 2018

Lees de nieuwsbrief van juli 2018. »

Spavo 4 kids!

Met sterke verhalen van Jan Hepkes »

Innoverium

In samenwerking met CBS de Lichtbron heeft Noventa een Community Learning Centre ingericht. Een inspirerende ruimte met de naam Innoverium. »

Start fusieonderzoek

Dinsdag 9 januari hebben Noventa Onderwijs in Achtkarspelen en PCBO Tytsjerksteradiel een intentieverklaring getekend, waarmee een uitgebreid samenwerkingsonderzoek is gestart. »

Directeuren Noventa aan het werk!

Begin november zijn we van start gegaan met een traject voor verdere professionalisering van de directeuren van Noventa als team en als individu. »

Noventa zoekt invalleerkrachten

Ben jij een enthousiaste, flexibele en leergierige leerkracht? Dan is Noventa op zoek naar jou! »