Welkom op de website van Noventa

Noventa is een vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Ongeveer 1900 kinderen bezoeken onze 11 scholen in Achtkarspelen. Noventa heeft ruim 180 personeelsleden in dienst. Het verenigingskantoor is gevestigd in Buitenpost. Noventa staat voor het verspreiden van veranderend en vormend onderwijs, waarbij we gaan voor het best haalbare, met als doel toegeruste mensen voor de maatschappij van morgen.

Actueel nieuws

Nieuwsbrief februari 2017

Klik hier voor de nieuwsbrief van februari. »

Samenwerkingsovereenkomst voor digitaal lesmateriaal

Noventa Onderwijs met tien scholen voor Christelijk basisonderwijs en 1 samenwerkingsschool in Achtkarspelen, heeft gekozen om de komende jaren dertig Prowise Multi-touchscreens via PTH Groep uit Kollumerzwaag in te zetten voor haar onderwijs op de scholen. Lees verder »

Vacature directeur De Reinbôge

Noventa heeft voor jou een prachtige uitdaging! Wij zijn op zoek naar die directeur, die “alle kleuren “ van De Reinbôge wil laten schitteren! Jij hebt liefde voor onze kinderen en ouders, passie voor onderwijs en bovenal heb je moed en lef!

Nieuwe directeur voor Dorpsschool De Twa-Ikker

Na een kennismakings-klikgesprek met het team van De Twa-Ikker en daarna met de schoolraad en de medezeggenschapsraad is Gradus Kootstra ( op basis van een positief advies en instemming) per 1 mei 2017 benoemd als directeur van
De Twa-Ikker in Augustinusga. Lees verder »

Op zoek naar een nieuwe directeur voor de Reinboge

Volgende week start de benoemings-advies commissie met haar werkzaamheden om een nieuwe directeur voor De Reinboge te vinden en te benoemen. In deze tijd een pittige opdracht. Ben jij degene die de commissie in contact brengt met een kandidaat, die wij straks benoemen dan beloont Noventa jou met een waardebon/dinerbon (naar keuze) van 150 euro »

Stichting Noventa Onderwijs is in het bezit van de ANBI status

Stichting Noventa Onderwijs is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. »

Noventa zoekt invalleerkrachten

Ben jij een enthousiaste, flexibele en leergierige leerkracht? Dan is Noventa op zoek naar jou! »